Framtiden för Svenska Joomlaföreningen är mycket osäker. Vi hänvisar till vår sida på Facebookoch gruppen JoomlaSnacktills vidare. Se även denna trådför mer info.

Joomla! erbjuder GRATIS webbplatslösning på Joomla.com i samarbete med SiteGround

joomla com 640

New York, NY, - 20 januari, 2015- Joomla, ett av världens mest populära CMS (publiceringsverktyg) som bygger på öppen källkod, lanserar idag en ny tjänst: Joomla.com. Användare kan nu skapa och bygga gratis webbplatser med Joomla!. Tjänsten erbjuds i samarbete med webbhotellföretaget SiteGround,som har byggt den infrastruktur av webbservrar som kommer att tillhandahålla de fria Joomla-webbplatserna.

Svenska Joomlaföreningen

Använder du Joomla! idag eller är nyfiken på vad Joomla! kan göra för din webbplats.

Vi som är medlemmar delar erfarenheter, nyheter och tips kring Joomla! Vi arbetar aktivt med att stärka Joomla!s fäste inom CMS världen. Joomla! är ett av världens mest populära publiceringsverktyg (CMS) som gör att du som användare enkelt och snabbt kan publicera information på din webbplats utan kunskap om programmering av hemsidor.
 
Filmen är från februari 2011
 
Joomla! är ett dynamiskt, flexibelt och utbyggnadsbart CMS-system som dessutom är "open source". Joomla! är en applikation som installeras på en webbserver och har ett "Front-end" (själva hemsidan som besökarna ser) samt ett "Back-end" (administrationsläge där du redigerar hemsidan)
 
Joomlaföreningen Sverige bildades 2008 på uppdrag av deltagarna på Joomladay Sweden 2007. På Joomladagen hölls det första konstituerande mötet och föreningens första styrelse valdes av deltagarna. Joomlaföreningen ingår i Open Source Matters program för erkända Joomla! Users Groups som består av grupper och föreningar runt om i världen vilka verkar för att sprida kunskap och socialt utbyte mellan användarna.

Joomlaföreningens syfte är:

  • Att främja intresse av och verka för ökade kunskaper och medvetenhet om främst Joomla! men även annan fri och öppen programvara.    
  • Att verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan användare och utvecklare.
  • Att verka för en aktiv svensk community och tillvarata de intressen som svenska joomla-användare har.    
  • Arrangera aktiviteter, t.ex. JoomlaDay, Pizza & Bug events, olika träffar m.m.